UWAGA!

W związku z pismem Komendanta Głównego PSP nr BS-IV-0754/6-1/10 z dnia 19 grudnia br. w sprawie zmiany zasad realizacji podsumowania doskonalenia zawodowego w PSP informujemy, iż plan szkolenia oraz rozdzielnik miejsc na 2020 rok ulegną zmianie. Zmiany zostaną wprowadzone najpóźniej do 20 stycznia 2020 roku !

Aktualności