UWAGA! Rozdzielniki na szkolenia instruktorów doskonalenia zawodowego w zakładce -> Do pobrania

Aktualności

 • Szklenie dla NATO - 7 lutego 2018r.

  W dniu 7 lutego br. na prośbę Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przeprowadziła szkolenie zapoznawcze dla reprezentantów zagranicznych pododdziałów wojskowych.

  Więcej
 • W dniach 1-2 lutego 2018 roku odbyła się trzecia edycja „warsztatów doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych i w powszechnych dyscyplinach sportu dla instruktorów doskonalenia zawodowego w JRG”.

  Więcej
 • Z dniem 31 stycznia 2018 br. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne po ponad 24 latach  służby główny specjalista OSz PSP w KW PSP w Toruniu st. kpt. Mirosław Piątkowski. W uroczystej zbiórce poświęconej pożegnaniu z mundurem st. kpt. Mirosława Piątkowskiego uczestniczyli Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak wraz z Zastępcą mł. bryg. Jackiem Kaczmarkiem  oraz kadra komendy wojewódzkiej.

  Więcej
 • W dniach od 26.01.2018 r. do 02.02.2018 r. Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Łubiance  organizował szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych woj. kujawsko-pomorskiego.  W szkoleniu uczestniczyło 20 druhów z jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Szkolenie przeprowadziła kadra Ośrodka Szkolenia oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

  Więcej
 • Szkolenie w zakresie ratownictwa lodowego

  W dniach 29-31 stycznia 2018 roku Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP z siedzibą w Łubiance zorganizował szkolenie w zakresie ratownictwa lodowego. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łubiance, natomiast zajęcia praktyczne odbywały się na wyznaczonym obszarze wodnym tj. na jeziorze Chełmżyńskim. Wzięło w nim udział 15 strażaków PSP.

  Więcej
 • Szkolenie RODO - 26 stycznia 2018 r.

  26 stycznia w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łubiance odbyło się szkolenie na rzecz przygotowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do wdrożenia rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych. W szkoleniu uczestniczyła kadra kierownicza komendy wojewódzkiej oraz komend powiatowych PSP z województwa wraz z funkcjonariuszami, którzy docelowo realizować będą zadania przewidziane dla inspektorów ochrony danych osobowych.

  Więcej
 • 23 stycznia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance, miało miejsce spotkanie członków Rady ds. Wychowania Fizycznego i Sportu przy Kujawsko– Pomorskim Komendancie Wojewódzkim.

  Więcej
 • W dniach 18-19 stycznia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia w Łubiance odbyło się zgrupowanie sportowe reprezentacji województwa kujawsko–pomorskiego w sporcie pożarniczym w sporcie pożarniczym.

   

  Więcej
 • W dniach 15-19 stycznia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia w Łubiance odbyło się zgrupowanie sportowe 12–to osobowej  reprezentacji województwa świętokrzyskiego w sporcie pożarniczym.

  Więcej
 • W dniach 18-19 stycznia 2018 roku odbyła się druga edycja „warsztatów doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych i w powszechnych dyscyplinach sportu dla instruktorów doskonalenia zawodowego w JRG”.

  Więcej
 • 12 stycznia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia  PSP w Łubiance miała miejsca odprawa służbowa dla kadry dydaktycznej odpowiedzialnej za realizację szkoleń OSP w woj. kujawsko-pomorskim. Głównym celem odprawy było omówienie zasad organizacji i nadzoru szkoleń druhów OSP w woj. kujawsko-pomorskim oraz przygotowanie planu pracy na 2018 rok.

  Więcej
 • Odprawa wodno-nurkowa

  W piątek 12 stycznia 2018 r. nastąpiło podsumowanie prac grup wodno-nurkowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, ponadto zebrani omówili plan pracy na nadchodzący rok. Podczas spotkania Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jacek Kaczmarek podziękował za prace oraz wręczył nagrody dwóm ustępującym dowódcom grup mł. bryg. Sławomirowi Reszkowskiemu i asp. sztab. Dariuszowi Rosińskiemu oraz wręczył nominacje nowym mł. bryg. Sylwestrowi Włoszczyńskiemu i st. asp. Maciejowi Waleczko.

  Więcej
 • W dniach 4-5 stycznia 2018 roku odbyła się pierwsza edycja „warsztatów doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych  i w powszechnych dyscyplinach sportu dla instruktorów doskonalenia zawodowego  w JRG”.

  Więcej
 • Podsumowanie "Warsztatów doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych i w powszechnych dyscyplinach sportowych" w roku 2017.

  Więcej
 • W roku 2017 Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu Przeprowadziła w województwie kujawsko-pomorski 43 egzaminy potwierdzające tytuł ratownika z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Łącznie z wynikiem pozytywny ukończyło 1110 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

  Więcej
 • Funkcjonariusze Ośrodka Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu  przeprowadzili w 2017 r. cykl przedsięwzięć związanych z szkoleniem OSP woj. kujawsko-pomorskiego. Zestawienie sumacyjne.

  Więcej
 • Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Pływaniu - Szczytno 2017

  W dniu 9 grudnia br. w obiekcie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyły się XII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Pływaniu. W zawodach wzięło udział ponad 150 zawodników i zawodniczek z 47 jednostek organizacyjnych różnych służb mundurowych. Oczywiście jak co roku najliczniejszą grupę stanowili funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. 

  Więcej
 • W dniach 02 – 03 listopada 2017 roku funkcjonariusze „GPR Chełmża” wraz z kadrą dydaktyczną Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Toruniu przeprowadzili warsztaty z działań poszukiwawczo–ratowniczych skierowane dla kadry dydaktycznej Wojskowej Straży Pożarnej w Dolnej Grupie pod Grudziądzem. W szkoleniu wzięło udział 11-tu przedstawicieli wojska, którzy poszerzyli swoją wiedzę i nabyli nowe umiejętności w zakresie organizacji akcji i prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych.

  Więcej
 • Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 października br. w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji "Olender" w Wielkiej Nieszawce odbyły VI Kujawsko-Pomorskie Mistrzostwa Strażaków w Pływaniu

  Więcej
 • W dniach 13-22.10 2017 r. odbyło się pierwsze szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowanego  przez KSRG w zakresie podstawowym dedykowane dla jednostek OSP KSRG woj. kujawsko-pomorskiego.  W szkoleniu brali udział druhowie z OSP Brzoza, OSP Czarże, OSP Dąbrowa Chełmińska, OSP Unisław. Zajęcia teoretyczne odbyły się w siedzibie OSP Dąbrowa Chełmińska, natomiast zajęcia praktyczne przeprowadzone zostały na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy oraz JRG 3 w Bydgoszczy.

  Więcej