UWAGA!

W związku z pismem Komendanta Głównego PSP nr BS-IV-0754/6-1/10 z dnia 19 grudnia br. w sprawie zmiany zasad realizacji podsumowania doskonalenia zawodowego w PSP informujemy, iż plan szkolenia oraz rozdzielnik miejsc na 2020 rok ulegną zmianie. Zmiany zostaną wprowadzone najpóźniej do 20 stycznia 2020 roku !

Aktualności

 • W piątek, 25 sierpnia w Ośrodku Szkolenia KW PSP z siedzibą w Łubiance, odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej z województwa kujawsko-pomorskiego, której przewodniczył Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz HalakNarada poświęcona była sprawom bieżącym w zakresie funkcjonowania komend oraz krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego. Wśród poruszanych kwestii znalazły się sprawy finansowe jednostek organizacyjnych PSP, sprawy kadrowe, sprzętowe i inwestycyjne.

  Więcej
 • 21-25 sierpnia br. - w Ośrodku Szkolenia w Toruniu odbyło się kolejne szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym (CHEZP) wraz elementami metodyki dla instruktorów doskonalenia zawodowego. Zajęcia praktyczne realizowane były na poligonie w Ośrodku Szkolenia w Toruniu. Funkcje wykładowców na w/w szkoleniu realizowali głównie ratownicy grup specjalistycznych ratownictwa chemicznego i ekologicznego z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. W szkoleniu uczestniczyło 20 ratowników z woj. kujawsko-pomorskiego.

  Więcej
 • W dniu 12 lipca br. w siedzibie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu odbyły się warsztaty szkoleniowe dla Miejskich i Powiatowych Koordynatorów Ratownictwa Medycznego woj. kujawsko-pomorskiego. Na spotkaniu poruszono tematy: Postępowanie poekspozycjne w przypadku potencjalnego narażenia na kontakt z materiałem biologicznie niebezpiecznym - zagadnienie omówione przez Pana Andrzeja Olczyka, oraz wirtualna platforma szkoleniowa jako forma szkoleniowa z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

  Więcej
 • XIX Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym.

  W dniach 1-2 czerwca br. odbyły się XIX Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym, które rozegrane zostały na terenie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu, z siedzibą w Łubiance. W zawodach uczestniczyły jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej reprezentacje z 19 powiatów.
  Więcej
 • Szkolenie CHEZP wraz z elementami metodyki I edycja

  15-19 maja br. - w Ośrodku Szkolenia w łubiance odbyło się szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym (CHEZP) wraz elementami metodyki dla instruktorów doskonalenia zawodowego. Zajęcia praktyczne realizowane były na poligonie w Ośrodku Szkolenia w Toruniu. Funkcje wykładowców na w/w szkoleniu realizowali głównie ratownicy grup specjalistycznych ratownictwa chemicznego i ekologicznego z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. W szkoleniu uczestniczyło 20 ratowników z woj. kujawsko-pomorskiego.

  Więcej
 • Szkolenie dla NATO

  W dniu 9 maja br. na prośbę Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przeprowadziła szkolenie zapoznawcze dla reprezentantów zagranicznych pododdziałów wojskowych.

  Więcej
 • DPRP - 2 edycje

  W dniach 08 – 09 maja 2017 roku oraz 11-12 maja 2017 r. funkcjonariusze „GPR Chełmża” wraz z kadrą dydaktyczną Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Toruniu przeprowadzili drugie i trzecie z cyklu szkoleń z działań poszukiwawczo–ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym.

  Więcej
 • "Od elektrowni do gniazdka" - II edycja

  W dniu 10.04.2017 odbyła się II edycja warsztatów doskonalących z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy urządzeniach energetycznych dla liderów w jednostkach ratowniczo gaśniczych woj. Kujawsko – pomorskiego. Warsztaty zorganizowane są w celu poszerzenia wiedzy (w tym znajomości obowiązujących przepisów) i umiejętności w rozpoznawaniu instalacji elektrycznych oraz zagrożeń, z jakimi spotykają się strażacy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Po części teoretycznej uczestnicy warsztatów zostali przewiezieni autokarem na GPZ czyli Główny Punkt Zasilania Toruń Zachód.

  Więcej
 • Odprawa szkoleniowa dla GRT/GPR

  W dniach 16-17 marca 2017 r., w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z siedzibą w Łubiance odbyła się dwudniowa odprawa szkoleniowa dla członków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego oraz Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej woj. kujawsko-pomorskiego. Odprawa była poświęcona zagadnieniom związanym z realizacją szkolenia i doskonalenia zawodowego w zakresie ratownictwa technicznego. W odprawie uczestniczyło 10 funkcjonariuszy woj. kujawsko-pomorskiego.

  Więcej
 • Warsztaty tematyczne "Od elektrowni do gniazdka"

  Warsztaty doskonalące z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych - 27.III, 10.IV oraz 24.IV.

  Więcej
 • W środę, 22 lutego br., w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, z siedzibą w Łubiance, odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego.

  Więcej
 • Szkolenia z ratownictwa lodowego.

  Zgodnie z rozkazami nr 4/2017 oraz 18/2017 Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie organizacji i realizacji szkolenia w zakresie ratownictwa lodowego Ośrodek Szkolenia PSP w Łubiance zorganizował 3 edycje szkoleń w zakresie ratownictwa lodowego.

  Więcej
 • Egzaminy końcowe oraz zakończenie szkolenia SUS 2/2016

  6-8 grudnia br. w Ośrodku Szkolenia przeprowadzone zostały egzaminy końcowe na szkoleniu uzupełniającym strażaka jednostek ochrony przeciwpożarowej nr 2/2016.

   

   

  Więcej
 • Odprawa szkoleniowa dla kadry kierowniczej - WOSz Łubianka

  Nowelizacja „Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej" 14 grudnia 2016 r.

  Więcej
 • SZKOŁA SPECJALISTÓW POŻARNICTWA WP

  W dniu 01.12.2016 roku kadra Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu złożyła wizytę roboczą w Centrum Szkolenia Logistyki WP w Grudziądzu.

  Więcej
 • V Kujawsko-Pomorskie Mistrzostwa Strażaków w Pływaniu -WYNIKI

  Informujemy, że w dniu 31 października br. w obiekcie "OLENDER" w Wielkiej Nieszawce odbyły się V Kujawsko-Pomorskie Mistrzstwa Strażaków w Pływaniu. W Y N I K I.

  Więcej
 • W związku z wyczerpaniem miejsc rekrutacja została zamknięta.

  Szkolenia dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pt. „Wymagania dotyczące systemów sygnalizacji pożarowej i systemów oddymiania” 22 - 23 listopada 2016 r.

  Więcej
 • V Kujawsko-Pomorskie Mistrzostwa Strażaków w Pływaniu

  Uprzejmie inormujemy, iż w dniu 31 października 2016 r. w obiekcie "Olender" w Wielkiej Nieszawce odbędą się V Kujawsko-Pomorskie Mistrzostwa Strażaków w Pływaniu.

  Więcej
 • 12 września br. w Ośrodku Szkolenia odbyło się uroczyste rozpoczęcie szkolenia uzupełniającego strażaka jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

  Więcej
 •  W dniach 29.08-01.09.2016 w ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance zostało przeprowadzone szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.

  Więcej