Rozpoczęcie służby w Ośrodku Szkolenia

Ośrodek Szkolenia PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance informuje, że z dniem 1 września br. rozpoczął służbę w Ośrodku Szkolenia  mł. ogn. Jarosław Wilke, który decyzją nadbryg. Janusza Halaka Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przeniesiony został na stanowisko starszego ratownika kierowcy w Ośrodku Szkolenia z dotychczasowego miejsca pełnienia służby w JRG 2 KM PSP w Bydgoszczy.

Decyzję wręczył mł. bryg. Jacek Kaczmarek z-ca Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w asyście mł. bryg. Macieja Krzemkowskiego p.o. Naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu.

 


Ocena: 4 głosów Aktualna ocena: 4