Symulacja Szkolenia poosumowujacego proces doskonalenia zawodowego

Od 11 do 13 września br. w Ośrodku Szkolenia w Łubiance odbyła się symulacja szkolenia podsumowującego proces doskonalenia zawodowego dla strażaków pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby.

Celem symulacji było sprawdzenie możliwości Ośrodka Szkolenia PSP w Łubiance w zakresie organizacji i przebiegu szkolenia podsumowującego proces doskonalenia zawodowego w praktyce. Symulację przeprowadzono zgodnie z Zasadami Organizacji Doskonalenia Zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej z 1 grudnia 2016 r. zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Blok zajęć podsumowujących składał się z:

1. Testu w komorze dymowej,

2. Ćwiczenia w komorze rozgorzeniowej

3. Egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika (KPPE),

4. Sprawdzenia praktycznego wiedzy i umiejętności z wybranych dziedzin ratowniczych.

Szkolenia podsumowujące proces doskonalenia zawodowego będą realizowane cyklicznie od roku 2020. Udział w szkoleniu podsumowującym proces doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostce ratowniczo-gaśniczej jest obowiązkowy dla wszystkich strażaków pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby i powinien nastąpić nie rzadziej niż raz na 3 lata.

 

 


Ocena: 1 głosów Aktualna ocena: 5