Szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym 1-4.10.2019

Od 1 do 4 października br. odbyło się szkolenie w zakresie ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym wraz z elementami metodyki. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków/instruktorów doskonalenia zawodowego do prowadzenia działań ratownictwa na wodzie w zakresie podstawowym.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Ośrodek Szkolenia PSP w Łubiance. Kadrę dydaktyczną stanowili funkcjonariusze Ośrodka Szkolenia oraz instruktorzy z Inowrocławia i Świecia.

W szkoleniu  udział wzięło 15 strażaków Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, którzy  poszerzyli swoją wiedzę w zakresie prowadzenia działań ratowniczych, zasad prawidłowego doboru i użycia sprzętu, sposobów dotarcia do poszkodowanego, a także zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i wsparcia psychicznego.

Zajęcia realizowano na akwenie jeziora Chełmżyńskiego oraz na terenie Ośrodka Szkolenia w Łubiance.

Kierownikiem przedsięwzięcia był st. kpt. Marek Ruciński.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0