Szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym 7-11.10.2019 r.

W dniach  od 7 do 11 października 2019 r. odbyło się  piąte w tym roku szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym wraz z metodyką. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków/instruktorów doskonalenia zawodowego do prowadzenia działań ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym, określonym „Zasadami organizacji ratownictwa technicznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Ośrodek Szkolenia PSP w Łubiance. Kadrę dydaktyczną stanowili funkcjonariusze Ośrodka Szkolenia oraz Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego z Włocławka i Bydgoszczy. Dodatkowo podczas tej edycji odbyło się szkolenie tematyczne pt. „Budowa agregatów prądotwórczych” przeprowadzone przez Pana Tadeusza Zielenkiewicza, oraz prezentacja sprzętu ratowniczego, którą poprowadził przedstawiciel firmy RESQTEC.

W szkoleniu  z ratownictwa technicznego łącznie udział wzięło 18 strażaków Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, którzy to powiększyli swoją wiedzę w zakresie taktyki organizacji i prowadzenia działań ratowniczych, zasad prawidłowego doboru i użycia sprzętu, sposobów dotarcia do poszkodowanego, a także zasad udzielania poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy i wsparcia psychicznego.

Zajęcia realizowano na terenie auto-złomu „Kapral-Car” w Mamliczu, oraz na terenie Ośrodka Szkolenia w Łubiance.


Ocena: 3 głosów Aktualna ocena: 4