Szkolenie Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz strażaków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) w zakresie współdziałania z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (SP ZOZ LPR)

W wyniku Porozumienia zawartego w dniu 31 lipca 2008 r. pomiędzy Komendantem Głównym PSP a Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w sprawie zasad współdziałania LPR z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, włączonymi do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w dniach 23 i 24 lutego 2010 r. Ośrodek Szkolenia rozpoczął cykl szkoleń, przygotowujących strażaków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie przyjmowania statków powietrznych HEMS w miejscu działań ratowniczych oraz wyznaczania lądowisk podczas działań w nocy.

Potrzeba współpracy zrodziła się w związku z wymianą floty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na nowoczesne śmigłowce EC 135, które w przeciwieństwie do wcześniej  wykorzystywanych Mi 2 Plus mogą latać w porze nocnej.

Aktualności

Porozumienie KG PSP z LPR

prezentacja Mi 2

prezentacja EC 135