Plan pracy Ośrodka Szkolenia w KW PSP w Toruniu na rok 2017