Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

 

Szkolenie SIOP planowane na rok 2018 zostało odwołane!

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 r.) czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać:

* inżynierowie pożarnictwa
* inżynierowie w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
* osoby posiadające wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej
* technicy pożarnictwa
* osoby posiadające wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823)

Szkolenia specjalistów prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Szkolenia inspektorów prowadzą pozostałe szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej
UWAGA: OKRES WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZENIA WYNOSI 5 lat od daty wystawienia.

Powyższe szkolenia realizowane będą w formie dwóch tygodniowych zjazdów (1 i 2 zjazd od poniedziałku do piątku) rozdzielonych dwutygodniową przerwą przeznaczoną na samokształcenie kierowane i napisanie pracy projektowej. Program szkolenia obejmuje 86 godzin dydaktycznych i kończy się egzaminem, którego termin ustalony będzie podczas trwania szkolenia.


Wypełnione karty zgłoszenia proszę wysyłać na e-mail Ośrodka Szkolenia.
osrodek@kujawy.psp.gov.pl
 

Program szkolenia SiOP w zakładce DO POBRANIA
 

Aktualności