Działalność Ośrodka Szkolenia

Szkolenia i kursy

Szkolenie instruktorów doskonalenia zawodowego dla ksrg w zakresie podstawowym.

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej - (SIOP)

Szkolenie aktualizujące dla Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej - (SIOPa)

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy wraz z egzaminem potwierdzający posiadanie tytułu ratownika (potocznie: recertyfikacja) (KPP, KPPE)

Szkolenie specjalistyczne kierowców - operatorów samochodów z drabina mechaniczną

Szkolenie dla kandydatów na młodszych instruktorów ratownictwa medycznego w KSRG (MIRM)

Szkolenia dowódców, naczelników i komendantów gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Kurs sędziów sportu pożarniczego

Szkolenie z ODO firmy FENZY Sperian oraz AUER

Szkolenie doskonalące dla strażaków i dowódców zmian jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z zakresu zarządzania stresem oraz organizacji i udzielania wsparcia psychologicznego

Szkolenie wstępne z zakresu ratownictwa wysokościowego

Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego (CHEP)

Szkolenie z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego, organizowania działań ratowniczych oraz dokumentowania zdarzeń dla dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych i dowódców zmian służbowych (DZJRG)

Szkolenie z zakresu metodyki nauczania ratownictwa medycznego w KSRG (MRM)

Szkolenie z zakresu segregacji w zdarzeniach mnogich i masowych (SZMM)
Szkolenie w zakresie hakowego – sygnalisty dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej (SHS)
Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ lotnicze pogotowie ratunkowe – OSP i PSP

Testy

Testy sprawności w komorze dymowej strażaków OSP i PSP

Testy sprawności fizycznej dla kandydata do służby w KW PSP Toruń

Testy sprawności fizycznej pracowników KW PSP oraz komendantów M/P woj. kujawsko-pomorskiego

Odprawy metodyczne i tematyczne w różnym zakresie

Warsztaty tematyczne

Zgrupowania

Aktualności