Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej - szkolenie aktualizujace

 

 

 

 

 

 1. ZASADY REKRUTACJI
 1. Termin szkolenia:  Szkolenie planowane na 17-19 czerwca 2019 roku zostało odwołane.
 2. Poniższe dokumenty należy przesłać tylko drogą e-mailową na adres: osrodek@kujawy.psp.gov.pl:
  1. uzupełnioną kartę zgłoszeniową na szkolenie aktualizujące (nowa wersja wymaga podania adresu e-mailowego),
  2. kopię (skan) aktualnego zaświadczenia z poprzedniego szkolenia inspektorów ochrony ppoż.
 3. Ostateczny termin nadsyłania dokumentów:
 4. O przyjęciu na przedmiotowe szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Warunkiem odbycia się szkolenia jest zebranie co najmniej 10 zgłoszeń.

Osoby, które spełnią powyższe warunki otrzymają drogą e-mailową potwierdzenie przyjęcia oraz wszystkie szczegóły związane z w/w szkoleniem.  

 1. PROGRAM SZKOLENIA I KADRA
 1. Program realizowany jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykładowców, rzeczoznawców zabezpieczeń ppoż., oficerów PSP z długoletnią praktyką w zakresie profilaktyki ppoż.

 1. ORGANIZACJA SZKOLENIA
 1. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w ciągu 3 kolejnych dni.
 2. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.
 3. Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance, ul. Toruńska 72.
 4. Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. 
 5. Koszt szkolenia wynosi 600 PLN. Opłatę należy dokonać najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Dane do dokonania opłaty oraz dalsze informacje zostaną wysłane indywidualnie do zarejestrowanych na szkolenie drogą mailową.

Osoba do kontaktu - st. kpt. Mariusz Bukowski, bukowskim@kujawy.psp.gov.pl, tel. +48 56 619 73 04