Szkolenie operatorów podestów ruchomych

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu organizuje dwa szkolenia operatorów podestów ruchomych. Szkolenie będzie realizowane w dwóch odrębnych terminach. Pierwszy termin od 12 do 20 listopada z egzaminem w dniu 22 listopada 2012 roku o godzinie 9:30. Na w/w szkolenie, które w całości teoria i praktyka odbędzie się w Ośrodku Szkolenia PSP w Toruniu zostały zakwalifikowane osoby z następujących Komendy:

 1. Komenda Miejska PSP w Toruniu – 12 osób,
 2. Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie – 6 osób,
 3. Komenda Powiatowa PSP w Aleksandrowie Kujawskim – 6 osób.

Drugie szkolenie rozpocznie się do 26 listopada i potrwa do 3 grudnia z egzaminem 10 grudnia 2012 roku o godzinie 9:30. Szkolenie realizowane będzie w Komendzie Powiatowej PSP w Świeciu część teoretyczna natomiast część praktyczna łącznie z egzaminem w Ośrodku Szkolenia PSP w Toruniu. Do udziału w szkoleniu zakwalifikowano osoby następujących Komendy: 

 1. Komenda Powiatowa PSP w Świeciu – 13 osób,
 2. Komenda Powiatowa PSP w Chełmnie – 8 osób,
 3. Komenda Powiatowa PSP w Tucholi – 3 osób.

 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w całości będą realizowane przez Pana Włodzimierza Manikowskiego. Część teoretyczna będzie odbywała się w Ośrodku Szkolenia PSP w Toruniu oraz Komendzie Powiatowej w Świeciu zaś część praktyczna w całości na placu Ośrodka Szkolenia PSP w Toruniu przy użyciu następujących podnośników:

 • SHD 21 – JRG 2 Toruń,
 • SCH 42 - JRG 3 Toruń,
 • SH 25 - JRG Chełmża,
 • SH 40 - JRG 2 Grudziądz,

Szkolenie realizowane będzie na podstawie podpisanych umów z poszczególnymi Komendantami Miejskimi i Powiatowymi a Panem Włodzimierzem Manikowskim prowadzącym szkolenie zgodnie z opracowanym programem według UDT Program Nr 2/2007/OUTB „Minimalne wymagania dotyczące programów szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB)”.

Egzamin z powyższego szkolenia przeprowadzi Urząd Dozoru Technicznego z siedzibą Bydgoszczy na terenie Ośrodka Szkolenia PSP w Toruniu.

Formularz zgłoszeniowy, który trzeba dostarczyć na w/w szkolenie oraz pismo do Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy w sprawie przeprowadzenia egzaminu i opłaty za egzamin zostanie dołączone w formie załączników. Poszczególne Komendy Miejskie/Powiatowe indywidualnie muszą dostarczyć w pierwszy dzień szkolenia formularz zgłoszeniowy i wniosek o przeprowadzenie egzaminu na otrzymanie odpowiednich uprawnień kat. I P

         W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących kursu proszę o kontakt z pracownikiem Ośrodka Szkolenia mł. kpt. Mirosławem Piątkowskim, tel. (56) 6509597 wew.308 lub bezpośrednio z Panem Włodzimierzem Manikowski tel. 605339573

 

UWAGA!

 1. Na zajęcia teoretyczne obowiązuje ubranie koszarowe, a na zajęcia praktyczne ubranie specjalne wraz z rękawiczkami i czapką koszarową.
 2. Na egzamin końcowy z praktyki bezwzględnie wymagane jest ubranie bojowe wraz z hełmem i rękawicami.
 3. W formularzu zgłoszeniowym:
 • w pozycji 4 (adres zamieszkania) wpisujemy cały adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym
 • w pozycji nr 6 wpisujemy rok wstąpienia do PSP
 • pozycji nr 9 nie wypełniamy
 • w pozycji nr 10 wpisujemy adres Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu - 87-100 Toruń, Olsztyńska 6

Aktualności