Szkolenie specjalistyczne kierowców - operatorów samochodów z drabiną mechaniczną

Ośrodek Szkolenia nadzoruje merytorycznie szkolenia specjalistyczne dla kierowców - operatorów samochodów z drabiną mechaniczną. Celem szkolenia jest przygotowanie kierowców - operatorów do eksploatacji, obsługi i konserwacji samochodów z drabina mechaniczną. Podczas kursu słuchacz poznaje: budowę samochodów z drabiną mechaniczną, zasady działania i funkcjonowania podzespołów samochodów z drabiną mechaniczną, zasady eksploatacji  podzespołów samochodów z drabiną mechaniczną, cykle obsługi samochodów z drabiną mechaniczną, sposoby konserwacji poszczególnych podzespołów oraz zasady postępowania w przypadku awarii. Szkolenia prowadzone są zgodnie z Programem nauczania zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w 2006 roku.

Aktualności

Program szkolenia - drabiny mechaniczne