Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego.

Ośrodek Szkolenia PSP w Toruniu organizuje i przeprowadza również szkolenia specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla podoficerów PSP. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof związanych z obecnością substancji stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zatruć ludzi i zwierząt oraz skażenia środowiska naturalnego. Organizację ratownictwa chemicznego i ekologicznego reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, natomiast zadania w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla strażaków, wyszczególnione zostały, w „Wytycznych do organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w ksrg”. Wytyczne, zatwierdzone przez komendanta głównego PSP zawierają również elementarne zasady bezpieczeństwa ratowników.

 

Realizacja:


PSP:

Rok. 2011:

1. Kurs nr 1 - 01.03.-31.03.2011 r - dla KM PSP we Włocławku
2. Ilość uczestników szkolenia - 25.
3. Ilość absolwentów - 25.

1. Kurs nr 2 - 02.03.-01.04.2011 r - dla KM PSP we Włocławku
2. Ilość uczestników szkolenia - 25.
3. Ilość absolwentów - 24.

1. Kurs nr 3 - 03.03.-05.04.2011 r - dla KM PSP we Włocławku
2. Ilość uczestników szkolenia - 27.
3. Ilość absolwentów - 27.
...........................................

1. Kurs nr 4 - 03.10.-08.11.2011 r - dla KM PSP w Bydgoszczy
2. Ilość uczestników szkolenia - 21.
3. Ilość absolwentów - 21

1. Kurs nr 5 - 04.10.-03.11.2011 r - dla KM PSP w Bydgoszczy
2. Ilość uczestników szkolenia - 20.
3. Ilość absolwentów - 20

1. Kurs nr 6 - 05.10.-07.11.2011 r - dla KM PSP w Bydgoszczy
2. Ilość uczestników szkolenia - 21.
3. Ilość absolwentów - 20

...........................................................

Aktualności