Warsztaty doskonalące w zakresie WF i sportu

Organizacja "Warsztatów doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych i w powszechnych dyscyplinach sportowych" w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Łubiance dobiegła końca. Zorganizowano łącznie 14 edycji, w których uczestniczyło ponad 220 osób.

Warsztaty te, składające się z zajęć teoretycznych i praktycznych, w pierwszej edycji skierowane były do 20 osób zajmujących się tematyką wychowania fizycznego w KM/KP PSP. Od drugiej edycji uczestnikami byli Dowódcy i Zastępcy Dowódców Zmian w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. kujawsko-pomorskiego. Ostatnia podsumowująca edycja skierowana była do Dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych naszego województwa. 

Głównymi tematami poruszanymi na zajęciach były:

- Wychowanie fizyczne i sport w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. kujawsko-pomorskiego;

- Wypadki podczas zajęć z wychowania fizycznego i sportu;

- Rozgrzewka ogólnorozwojowa – niezbędna w celu przygotowania organizmu do zwiększonego wysiłku.

- Urazy w sporcie  i odnowa biologiczna.

- Nowelizacja testów sprawności fizycznej.

- Konkurencje sportu pożarniczego.

- Wypalenie zawodowe. Psychospołeczne problemy środowiska służby i pracy.

Aktualności

Warsztaty - materiały dydaktyczne

Rozgrzewka ogólnorozwojowa - skrypt 2018

Teoria i praktyka wykonywania konkurencji sportu pożarniczego. (opracował st. asp. Piotr Sokołowski, KW PSP Toruń)

Książka - warsztaty (opracował st. asp. Piotr Sokołowski, KW PSP Toruń)